کمپرسور

2مطلب موجود می باشد.
کمپرسور
ماشین آلات و تجهیزات

کاربرد کمپرسور


کمپرسور یکی از اصلی ترین اجزای سیستم هوای فشرده است و برای کاربردهای مختلف، در شکل و اندازه گوناگون ساخته می شود.

کمپرسور
ماشین آلات و تجهیزات

کمپرسور چیست؟تاریخچه،اجزا و انواع


کمپرسور به عنوان دستگاه های مخصوص کاهش حجم هوا است. به کمپرسور، متراکم کننده یا فشرده کننده ی هوا نیز گفته می شود.

error: Content is protected !!