کوره القایی

2مطلب موجود می باشد.
مزایای استفاده از آهن اسفنجی
بیشتر بدانیم

مزایای استفاده از آهن اسفنجی


کاربرد و مزایای استفاده از آهن اسفنجی در کوره القایی

کوره القایی
ماشین آلات و تجهیزات

کوره القایی


این نوع کوره شامل یک بوته دیر گداز می¬باشد که یک کویل مسی با قابلیت هدایت زیاد بدور آن پیچیده شده است و کویل با آب خنک می¬شود.

error: Content is protected !!