کوره قوس الکتریکی

2مطلب موجود می باشد.
مقایسه کوره ها
بیشتر بدانیم

مقایسه کوره ها


مقایسه بین کوره قوس الکتریکی و کوره ذوب القایی در تولید فولاد

ضریب مصرف الکترود گرافیتی در فولادسازی
بیشتر بدانیم

ضریب مصرف الکترود گرافیتی در فولادسازی


در کارخانجات فولادسازی با روش کوره قوس الکتریکی، شاخصی که به طور معمول برای سنجش مقدار مصرف الکترود گرافیتی استفاده می‌شود

error: Content is protected !!