کوره

2مطلب موجود می باشد.
کوره القایی
ماشین آلات و تجهیزات

کوره القایی


این نوع کوره شامل یک بوته دیر گداز می¬باشد که یک کویل مسی با قابلیت هدایت زیاد بدور آن پیچیده شده است و کویل با آب خنک می¬شود.

کوره ذوب آهن
صنایع معدنی

کوره ذوب آهن


کوره های ذوب آهن عمدتا مواد خام (سنگ آهن، آهک و کک) را با استفاده از برخی فولادهای قراضه برای تولید فولاد استفاده می کنند

error: Content is protected !!