کک متالورژی

1مطلب موجود می باشد.
کک متالورژی
مواد و محصولات

کک متالورژی چیست؟


کک متالورژی ماده‌ای جامد پرکربن است که از حرارت دادن زغال سنگ در دما، زمان و فشار مشخص بدست می‌آید.

error: Content is protected !!