گچ

1مطلب موجود می باشد.
گچ
مواد و محصولات

گچ؛ کاربردها و انواع کوره های گچ پزی


گچ یک مصالح ساختمانی است که از سنگ گچ موجود در طبیعت بدست می آید. سنگ گچ به صورت سولفات دو کلسیم آبدار در منابع سطح زمین یافت می شود

error: Content is protected !!