بولتر؛معرفی،مشخصات و انواع

معرفي

بولتر براي نصب بولت در تونل هاي عمراني و معدني و همچنين در كارگاه هاي معادن زيرزميني به كار برده ميشوند.

دوخت سنگ (با استفاده از بولت) به عنوان يك روش موثر و مفيد و اقتصادي براي تقويت و استحكام بخشيدن به آن در تونل ها و ساير ابنيه زيرزميني كه در اثر انفجار يا ديگر موارد ناپايدار شده اند، در حال گسترش است. در اين روش از مزايـاي اسـتحكامي خـود سنگ ها استفاده ميشود. تصور اينكه روشهاي مدرن استخراج وحفر تونل بدون تقويت سريع ديوارهها و سقف با روش هاي مختلـف دوخت سنگ انجام گيرد، مشكل به نظر مي آيد. از طرفي مسايل و مشكلات نصب بولت ها عموما مشكلات دسترسي است، با افزايش ابعاد حفاري ها و بزرگتر شدن آنها در معادن مكانيزه و پروژه هاي عمراني، دسترسي بايد عموما بـا اسـتفاده از وسـايل نقليـه بـالابر و آسانسورها تامين گردد. مجموعه اين عوامل باعث توسعه سيستم نصب بولت از دستي به ماشين هاي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك بولت زني شده است كه قادرند تمام مراحل نصب بولت را بدون نياز به ماشين ديگري انجام دهند. دسـتگاه هـايي از اين نوع باقدرت تحرك زياد و تحت هدايت و سرپرستي افراد ماهر، مي توانند زمان نصب را كاهش دهند و بنابراين هزينه نصب را به ميزان قابل توجهي پايين بياورند. طرح و شماي كلي اين ماشين ها شبيه جامبودريل ها ميباشد و درحقيقت جامبوهايي هستند كـه بـه تجهيزات نصب بولت مجهز شده اند.

سيكل كاري اين ماشين ها به شرح زير است :

 • حفر چال
 • تزريق دوغاب
 • انتخاب بولت مناسب
 • تحكيم و كشيدن بولت

موارد استعمال

بولترها براي نصب بولت در تونل هاي عمراني و معدني و همچنين در كارگاه هاي معادن زيرزميني به كار برده ميشوند.

مشخصات فنی

به طور معمول تمام سازندههاي جامبو، بولتر نيز توليد ميكنند، به همين دليل محدود كردن مشخصات همه آنها در يـك جـدول امكان پذير نيست. در جدول محدوده مشخصات فني بولترهاي يكي از شركتهاي سازنده (شركت تامراك) آورده شـده اسـت.

بولتر

قدرت

منبع قدرت و انرژي مورد نياز بولتر با توجه به تجهيزات انتخاب شده به همراه آن ميتواند يكي از موارد زير باشد :

 •  الكتروهيدروليك
 • ديزل-هيدروليك
 • الكترو-ديزل-هيدروليك
 •  پنوماتيكي

انواع بولترها

بولترها بر مبناي اينكه از كابل هاي بولتي يا از بولتهاي معمولي استفاده ميكنند، به دو نوع تقسيم ميشوند :

Rock Bolter – ۱

Cable Bolter – ۲

بولتر

قسمت های اصلی

بولترها از همان اجزا جامبوها تشكيل ميشوند. ساير قسمت هاي اصلي عبارتند از :

۱-هد

۲-تغذيه كننده دوغاب

۳-بازو

هد

هد بولت زني با خشاب بولت مجهز ميشود و داراي ابزار ضربه اي يا دوراني با توجه به نوع بولت مورد استفاده است . هد در سـه موقعيت كاري ميتواند قرار بگيرد :

 • حفر جال
 • تغذيه دوغاب
 • نصب بولت، چرخاندن و سفت كردن

اين موقعيت ها با سه پيستون و سيلندر كنترل ميشود.

تغذیه کننده دوغاب

دوغاب يا به صورت بسته هاي فشنگي (رزين) به داخل چال با فشار هوا پرتاب ميشود و يا به داخل چال پمپ ميشـود (دوغـاب سيماني). در اين حالت مراحل كار به صورت زير است :

۱-ثابت كردن هد

۲-حفر چال

۳-چرخاندن هد

۴-پمپاژ سيمان

۵-نصب بولت

 اجزا تغذيه كننده دوغاب به شرح زير است :

 • لوله رزين
 • تغذيه كننده رزين
 • شلنگ تغذيه
 • پمپ ميكسر سيمان
 • سوپاپ پرتاب رزين
ثبت نام در سناماین

بازو

بازوها با توجه به ارتفاع تونلي كه ميتوانند بولت نصب كنند به دو دسته تقسيم ميشوند. يكي براي فضاهاي زيرزميني ار ارتفـاع ۳/۵ ۷/۵ تا متر كاربرد دارد و ديگري تا ارتفاع ۹ متر را مي تواند بولت بزند. قسمتهاي مختلف بازو به  شرح زير ميباشد :

۱-بازو

Roll-over rotation -2

۳-سيلندر بالابر بازو

۴-سيلندر براي چرخش بازو

۵-سيلندر براي بازشدن و افزايش طول بازو

۶-سيلندر براي زاويه دار كردن هد

۷-صفحه اتصالي به هد

ساير اجزا بولتر به شرح زير است :

۱-حمل كننده

۲-چكش حفاري

۳-بازو

۴-هد

۵-تابلوي كنترل

۶-منبع قدرت

۷-سيستم خنك كننده

۸-سويچ اصلي

۹-جكهاي هيدروليكي

۱۰-سوپاپ فشار آب

۱۱-سوپاپ تنظيم فشار هوا

۱۲ -روغن پاش مركزي

۱۳ -مخزن هوا

۱۴ -سايبان و كابين

۱۵ -پمپ و ميكسر سيمان

۱۶ -سيستم روشنايي

bracket -17

۱۸ -تميز كننده هد

۱۹ -روغن پاش هد

منبع:دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری

سناماین : زنجیره ای از معدن تا صنایع معدنی👉

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!