ماشين بارگيری و باربری LHD؛کاربرد،مشخصات و شرکت های سازنده

LHD

لودرهاي LHD نام خود را از سه كلمه Load يعني بارگيري، Haul يعني باربري و بالاخره Dump يعني بارانـدازي، گرفتـه انـد. شايد بتوان به اين وسايل باركننده- باركش يا باركننده- باربر نيز گفت. اين لودر قادر است گذشته از بارگيري، مواد را تا ميزان قابـل توجهي باربري و در پايان يكجا و سريع تخليه كند. موتور محرك لودرها، ديزلي يا الكتريكي و گاهي ديزلـي الكتريكـي اسـت. لـودر داراي يك جام به ظرفيت چند صد ليتر تا چند مترمكعب است، مثلاً لودرهاي بزرگ ميتوانند ده تن بار را از نقطه اي به نقطـه ديگـر باربري كنند. مزيت بزرگ لودرهاي LHDدر عدم وابستگي آنها به شيب است. بدين منظوركه اين وسايل قادرند بار را در شيب هاي مختلف (مثلاً ۱۵درصد) به طرف بالا يا پايين باربري كنند. اين امر در كوتاه كردن شبكه معدن و يا كوتاه كردن مسـير بـاربري حـائز اهميت است.

هر چند لودر LHD قادر است سنگ هاي جبهه كار را بارگيري و باربري كند، ولي ايـن كـار در مسـيرهاي طـولاني محـدوديت اقتصادي دارد. در مواردي كه لودر روي سنگ هاي سخت و بزرگ كار ميكند، نصب زنجير بر روي چرخ هاي لاستيكي آن مناسـب و اقتصادي است. زيرا اين كار از فرسودگي بيش از حد لاستيك ها جلوگيري مي كند. در كارگاه استخراج، هنگامي كه ارتفاع كارگـاه مناسب باشد لودر ميتواند بارگيري و باربري . كار را انجام دهد.

کاربرد LHD

ماشين هاي LHD در موقعيت هاي مختلفي مي توانند به كار روند كه بعضي از آن ها عبارتند از:

  • كارگاه هاي استخراج

اين وسيله در كارگاه ها و پله هاي روباز نيز ميتواند مورد استفاده قرارگيرد، ولي به خصوص در كارگاه هاي استخراج زيرزمينـي از جمله كارگاه هاي خاكبرداري و خاكريزي (Cut & Fill) و اتاق و پايه  (Room & Pillar) كارايي مفيدتري دارند.

  • در طبقات

در هنگام استخراج از طبقات نامنظم، وسايل نقليه LHD با توجه به انعطاف پذيري بيشتر كارايي بالاتري در مقايسه لكوموتيوها، كه نياز به قوس هاي با شعاع زياد دارند، و نوار نقاله ها كه نيازمند مسير نسبتاً مستقيمي هستند، دارند. اسـتفاده از LHD هـا در طبقـات بيشتر در روش هاي استخراج انبارهاي  (Shrinkage stopping) واستخراج زيرزميني تخريب طبفـات فرعـي (Sublevel caving) مورد توجه است.

  • بين طبقات

لكوموتيو و نوارنقاله براي كار در بين طبقات مفيد نيستند. در چنين روش هاي باربري اتصال طبقات به وسـيله چـاه هـاي عمـودي ضروري است. وسايل باركنندهباربري ميتوانند در جاده هاي مارپيچي  (Ramp) كه در بين طبقات حفر ميشود، فعاليت كنند.

مشخصات و ظرفیت LHD

شركت هاي سازنده LHD

عمده ترين و معروف ترين سازندگان اين ماشين در جهان عبارتند از:
۱- شركت اطلس كوپكو
۲- شركت كاترپيلار
۳- شركت Deutz
در جدول زير مقايسه اي بين مشخصات فني ماشين هاي ساخته شده توسط شركت كاترپيلار و شركت 
Deutz آورده شده است:

LHD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!