چالزنی؛ انواع دستگاه ها و روش حفر چال

چالزنی

مقدمه

يكي از مراحل مهم عمليات آتشکاری چالزنی میباشد. با توجه به نوع ماده معدني و مقاومت آن ماشين چالزني مناسب و روش چالزني انتخاب شده و با اين عمليات میتوان با حفر چال طبق نقشه آتشکاری مقدمات كار استخراج را فراهم نمود. درواقع حفر چال موجبات استخراج سريع و کم هزینه ماده معدني میگردد.

استاندارد عملکرد

انجام عمليات چالزني با به کارگیری تجهيزات و متعلقات حفاري بر اساس نقشه آتشکاری و دستورالعمل های مربوطه با دقت بالاي ۹۰ درصد انجام میشود و شامل مراحل ۱ -پياده كردن دستگاه چالزني ۲ -فراهم نمودن تجهيزات جانبي چالزني ۳ -انجام عمليات چالزني با استفاده از نقشه آتشکاری هست.

چالزني

عبارت است از مجموعه عملياتي كه جهت حفر چال های انفجاري و استخراج مواد معدني صورت میگیرد

برخي از انواع دستگاههای چالزني

  • راسل

اين دستگاه قادر به انجام عمليات چالزني کم عمق است و براي حجم كار كم استفاده میشود و به وسیله نيروي انساني قابل حمل است. دستگاه پس از انتقال بر روي هر نقطه حفاري به وسیله پیچهای پايه روي زمين محكم شده و پس از اتصال شلنگهای كمپرسور و ساير متعلقات مانند لوله حفاري و سرمته شروع به حفاري مینماید.

دستگاه راسل
  • واگن دريل

نسبت به راسل داراي قدرت بسيار بيشتري است و جهت جابجايي بر روي چرخ الستيكي و يا چرخ زنجيري قرار میگیرد. دستگاه پس از مستقر شدن برروي نقطه حفاري به وسیله جک‌ها قادر به انجام عمليات حفاري است. دكل حفاري اين دستگاه متحرك بوده و مي توان به وسيله آن زاويه و آزيموت چال را تنظيم نمود.

  • DTH

اين دستگاه داراي قدرت بيشتري نسبت به واگن دريل است و نيروي حفر دستگاه، در پایین ترین قسمت و در درون چاه حفاري قرار داد

  • جامبو دريل

كاربرد در تونلها و براي حفاري در ديواره تونل و داراي قابليت حفر چند چال به طور همزمان میباشد.

مقايسه دستگاه های چالزني و گمانه زنی

در جدول زیر دستگاه های چالزنی با دستگاه های گمانه زنی بر اساس اهداف،عمق حفاری،قدرت و سرعت حفاری،قطر،شیب و آزیموت،دکل حفاری و نوع سرمته با هم مقایسه شده اند.

مقایسه چالزنی و گمانه زنی

روش حفر چال با ماشين هاي چالزني

با توجه به هدف از چالزني، سختي سنگ، عمق چالزني، سرعت موردنیاز، بزرگي معدن و مسائل اقتصادي نوع دستگاه چالزني انتخاب میشود.

روش حفر چال

برخی از تامین کنندگان انواع دستگاه چالزنی در سناماین👇

خرید و فروش دستگاه راسل در سناماین-۱

خرید و فروش دستگاه راسل در سناماین-۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!