معدن

23مطلب موجود می باشد.
اصطلاحات معدنی
معدن

اصطلاحات معدنی


اصطلاحات معدنی را بهتر بشناسید.

آتشکاری چیست؟
معدن

آتشکاری چیست؟


آتشکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل معدنکاری محسوب می¬‌شود.

ثبت معدن و محدوده
معدن

ثبت معدن و محدوده


مراحل ثبت نام و ثبت محدوده در سامانه کاداستر معادن

آشنایی با مراحل مختلف اکتشاف معدن
معدن

آشنایی با مراحل مختلف اکتشاف معدن


بر اساس تقسیم بندی جهانی که توسط سازمان ملل انجام گرفته مراحل مختلف اکتشاف ۴ مرحله مباشد.

معدن

مراحل اکتشاف معدن


هر عملیات اکتشاف(اکتشاف در معنای عام) از دو مرحله اساسی تشکیل شده است

error: Content is protected !!