بولدوزر

1مطلب موجود می باشد.
بولدوزر
ماشین آلات عمرانی

بولدوزر؛معرفی،کاربردها،مشخصات و انواع


بولدوزر یکی از ماشین آلات ساختمانی وعمرانی میباشدکه نحوه حرکت آن بصورت خزیدن به وسیله چرخ های زنجیری میباشد.

error: Content is protected !!