توزین

1مطلب موجود می باشد.
توزین
ماشین آلات و تجهیزات

توزین و انواع آن


از سيستم های توزين در کارخانجات توليدی مواد شيميايی و بهداشتی، بچينگ خوراک دام و طيور، بتون، آسفالت، کود، رنگ و … استفاده می شود.

error: Content is protected !!