جداکننده مغناطیسی

1مطلب موجود می باشد.
جداکننده مغناطیسی
ماشین آلات و تجهیزات

جداکننده مغناطیسی؛ انواع و مزایا


جداکننده مغناطیسی دستگاهی است که ذرات مغناطیسی را از مخلوط مواد خوراک جدا می کند. این دستگاه در زمینه های عملی بسیاری، مورد استفاده قرار می گیرد.

error: Content is protected !!