خاک صنعتی

1مطلب موجود می باشد.
خاک صنعتی
مواد و محصولات

انواع خاک صنعتی


خاک صنعتی از چندین نوع کانی متبلور و ریز دانه ساخته شده است. این خاک در اکثر معادن خاک صنعتی کشور بصورت خام به بازار عرضه می‌شود و انواع آن…

error: Content is protected !!