دولومیت

1مطلب موجود می باشد.
دولومیت
مواد و محصولات

دولومیت چیست؟


سنگ معدنی دولومیت دارای ترکیبات اکسید منیزیوم و اهک است. و به علت برخورداری از میزان خالصی بالا این سنگ بسیار با ارزش است.

error: Content is protected !!