سرب

4مطلب موجود می باشد.
گزارش آماری سرب
بیشتر بدانیم

گزارش آماری سرب


فلز سرب با عالمت اختصاریpb ،رنگ آبی خاکستری، عدد اتمی ۸۲ و جرم اتمی ۲٫ ۲۰۷ ، یکی از شش فلزی است

شیمی فلز سرب و روی
مواد و محصولات

شیمی فلز سرب و روی


روي فلـزيست ، سفيد مايل به خاكـستري با علامت اختصاري Zn ، عدد اتمي ۳۰، جرم اتمي ۳۸/۶۵ ، دانسيته g/Cm۳ ۱۴/۷، نقطه ذوب ۴/۴۱۹ درجه سانتيگراد…

زمین شناسی سرب و روی
معدن

زمین شناسی سرب و روی


امروزه در رده بندي کانسارها بيشتر به خاستگاه و شرايط تشکيل آنها توجه مي شود.

تاریخچه سرب و روی
بیشتر بدانیم

تاریخچه سرب و روی


روي در ابزار هاي برنزي ساخته دست بشر ۵۰۰۰ سال پيش، يافت شده.۲۰۰۰ سال است که بعنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده برنج در اروپا و آسيا مورد استفاده قرار مي گيرد.

error: Content is protected !!