سنگ کچ

1مطلب موجود می باشد.
سنگ گچ
مواد و محصولات

سنگ گچ


“سنگ گچ ” یک ماده معدنی بسیار نرم می باشد که تحت عناوین “ژیپس” و “سولفات کلسیم آب دار” شناخته شده است

error: Content is protected !!