شاول

1مطلب موجود می باشد.
شاول
ماشین آلات عمرانی

شاول؛انواع،مزایا و معایب


شاول نوعی از مجموعه بیل مکانیکی است که برای بارگیری سنگ های سخت مورد استفاده قرار می گیرد.

error: Content is protected !!