فرو مولیبدن

1مطلب موجود می باشد.
فرو مولیبدن
مواد و محصولات

از فرو مولیبدن و کاربرد های آن چه می دانید؟


فرو مولیبدن یکی از انواع فروآلیاژ می‌باشد که در فولادسازی کاربرد فراوانی دارد.

error: Content is protected !!