لیمونیت

2مطلب موجود می باشد.
گل سفید
مواد و محصولات

گل سفيد (هونتيت) چیست؟


. اين كاني براساس پاره‌اي از خصوصيات فيزيكي مانند نرمي، سختي پايين، متلاشي شدن در آب و بسيار دانه ريز بودن از ويژگي‌هاي علمي مناسبي جهت كاربرد در صنعت رنگسازي برخوردار بوده است.

گل ماشی
مواد و محصولات

گل ماشی(لیمونیت) چیست؟


از نوعی اکسید آهن آبدار زردرنگ در دنیای صنعت بنام گل ماش یا پودر لیمونیت یاد می کنند .

error: Content is protected !!