مدیریت کسب و کار

7مطلب موجود می باشد.
مدیریت کسب و کار

تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر آینده مشاغل


ما در آستانه انقلاب فن‌آوری هستیم. انقلابی که به صورت بنیادین در حال تغییر زندگی، کار و ارتباطات ماست.

مدیریت کسب و کار

«افق دور، افق نزدیک» برای تاثیرگذاری بر فناوری های انقلاب صنعتی چهارم


در آینده میزان بهره مندی از فناوری های انقلاب صنعتی چهارم Industry 4.0، یکی از شاخص های توسعه اقتصادی خواهد بود.

مدیریت کسب و کار

آیا با مدیریت دارایی‌ های فیزیکی می‌توان به نبرد تغییر اقلیم رفت؟


کمترین تردیدی نیست که محیط‌ زیست جزو مهم‌ترین دارایی‌ های بشر است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. چه بخواهیم و چه نخواهیم،

مدیریت کسب و کار

انقلاب صنعتی چهارم ، فصلی جدید در پیشرفت بشر


انقلاب صنعتی چهارم Industry 4.0، تغییراتی بنیادین است که تحولاتی گسترده در نحوه زندگی و کارکردن ما بر روی زمین ایجاد خواهد کرد.

مغز
مدیریت کسب و کار

تاثیر چپ مغزی و راست مغزی در کسب و کار


مغر انسان و عملکردش همواره برای انسان‌های عجیب و پیچیده بوده و است…

تعیین هدف
مدیریت کسب و کار

تعیین هدف؛ برگرفته از کتاب HARVARD BUSINESS


هدف گذاری یک فرآیند رسمی است که طی آن، شما اهدافی را که قصد رسیدن به آن ها را دارید، تعریف می کنید.

تفویض اختیار
مدیریت کسب و کار

تفویض اختیار چیست؟


تفویض اختیار شامل واگذاری یک کار و پروژه خاص توسط یک شخص به شخص دیگر و تعهد واگذارکننده برای تکمیل کار یا پروژه است.

error: Content is protected !!