کربنات کلسیم

2مطلب موجود می باشد.
کربنات کلسیم
مواد و محصولات

کربنات کلسیم چیست و چه کاربرد هایی دارد؟


کربنات کلسیم جزء اصلی و مهم سنگ آهک است که برای تولید آهک زنده یا آهک هیدراته به کار می رود.

روی در طبیعت
بیشتر بدانیم

روی در طبیعت


تاًثیر مثبت روی بر رشد محصول اولین بار در سال ۱۸۷۰ به وسیله Raulin کشف شد.

error: Content is protected !!