آینده مس در انرژی های تجدید پذیر

آینده مس

در سال ،۲۰۱۵ بر اساس توافق فرانسه تعداد ۱۹۵کشور به کنترل افزایش دمای جهان در محدوده زیر ۲درصد نسبت به دوران پیشاصنعتی، متعهد شدند. این موضوع نیازمند جایگزینی هیدرو کربنها با برق میباشد. الکتریکی سازی منجر به افزایش تقاضای فلزات در باطریها (لیتیوم، کبالت و نیکل،) در خودروهای الکتریکی (مس و آلومینیوم) و سایر کاربردها خواهد شد. افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نیز مستلزم مصرف فلزات در سلولهای خورشیدی (مس و آلومینیوم،) توربینهای بادی (مس و سایر عناصر نادر) و نیروگاههای انرژی زمینگرمایی (نیکل و کروم) میباشد. بنابر این فناوریهای متنوعی که در گذار به انرژی سبز نقشآفرینی مینمایند
نیازمند مصرف مواد معدنی متنوعی هستند. برخی از فلزات مانند لیتیوم و کبالت فقط در باتری کاربرد دارند و سایر آنها مانند مس و کروم کاربردهای گسترده تری دارند. برای مثال مطالعات حاکی از آن است که از ۱۲۴رشته صنعت فعال چین، تعداد ۱۱۳صنعت با مس مرتبط هستند.

به علت کاربرد مس در بخشهای مختلف اقتصاد از مسکن و تولیدات صنعتی تا الکترونیک، تولید برق و شبکه انتقال، تقاضای مس به عنوان شاخصی پیشرو برای سلامت اقتصاد مطرح است و به همین دلیل تحلیلگران اصطلاح «دکتر مس» را برای توصیف قدرت پیشبینی کنندگی مس در نقاط عطف اقتصاد جهانی به کار میبرند.

 روندها و پویایی شناسی تقاضای مس را میتوان در ۳دوره متمایز خلاصه کرد:

 دوره چرخه مس( قبل از سال ۲۰۰۲:)در این دوره تقاضای مس وابسته به تولید صنعتی کشورهای توسعه یافته است و
قیمت مس چرخه تولیدات صنعتی را مس را دنبال میکرد. در این دوره مس قدرت پیشبینی کنندگی خود را به عنوان دکتر مس به اثبات رساند.
دوره چین ( ۲۰۰۲تا ۲۰۱۸:)در این دوره رشد در تقاضای مس مدیون توسعه اقتصادی و شهرسازی چین بوده است. برخی این دوره را «چرخه بزرگ کامودیتی »نامیده اند.
دوره جدید تقاضای مس ( ۲۰۱۸ به بعد 🙂 هدفگذاری برای کاهش انتشار کربن، سیاست دولتها و سرمایه گذاریهای مرتبط با آنها موجب شکل گیری دوره جدیدی شده است که به آن «دوره جدید تقاضای مس» گفته میشود. دوره جدید تقاضای مس موضوع اصلی گزارش حاضر میباشدکه موجب شکل گیری یک چرخه بزرگ برای فلز مس شده است.

آینده جهانی مس

 مصرف مس جهانی از ۰٫۵میلیون تن در سال ۱۹۰۰به حدود ۲میلیون تن پس از جنگ جهانی دوم و سپس به ۲۵میلیون تن در سال ۲۰۲۰و ۲۶میلیون تن در سال ۲۰۲۲رسید. از سال ۱۹۶۰تا سال ۲۰۲۲مصرف مس طی حدود ۶دهه به طور متوسط ۲٫۷۴ درصد به طور سالیانه رشد داشته است .

به واسطه افزایش جمعیت، افزایش مصرف سرانه مس و گذار به انرژی سبز، تقاضای مس همچنان رشد خواهد کرد. در گذار به انرژی سبز، مس در بسیاری از فناوریها مانند فُتوولتائیک ( ۵٫۵تن مس به ازای هر مگاوات،) انرژی بادی ( ۴٫۷تن به ازای هر ۳مگاوات،) ذخیره انرژی ( ۹تا ۲۳۵کیلوگرم به ازای هر مگاوات بسته نوع باتری،) شبکه برق، خودروهای برقی ( ۴۰تا ۸۳کیلوگرم به ازای هر خودرو) کاربرد گسترده دارد. بر اساس مطالعات مکنزی تا سال ۲۰۳۰مصرف مس به ۳۷٫۸میلیون تن، تا سال ۲۰۴۰به ۴۷٫۸میلیون تن و تا سال ۲۰۵۰مصرف مس به ۵۷٫۰میلیون تن ( ۲٫۲۸برابر مصرف سال )۲۰۲۰خواهد رسید .

 نقش مصارف مس در گذار به انرژی سبز در سال ۲۰۳۰به میزان ۴٫۳میلیون تن (معادل ۱۱درصد کل مصرف) برآورد شده است .

 بر اساس پیش بینی آی.سی.اس.جی. در چشم انداز کوتاه مدت در سال ۲۰۲۴میزان تولید مس معادن با ۳٫۷درصد رشد به میزان
۲۳٫۲میلیون تن خواهد رسید. در کنار افزایش تولید ناشی از توسعه طرحهای معدنی جدید، انتظار میرود بهره وری تولید در کشورهای شیلی، چین، اندونزی، پاناما و ایالات متحده آمریکا افزایش یابد. پیشبینی می شود کل تولید مس پالایش شده با ۴٫۶درصد رشد به
۲۷٫۵میلیون تن برسد.

افزایش تولید مس پالایش شده مرهون ظرفیت الکترولیز چین است و همچنین در سال ۲۰۲۴انتظار میرود شاهد افزایش ظرفیت و یا راهاندازی واحدهای ذوب و پالایش در اندونزی، هند و ایالات متحده باشیم و بدین جهت احتمالاً تولید مس پالایش شده افزایشی خواهد بود. در سال ۲۰۲۴میزان عرضه مس به میزان ۲۷,۵۳۴هزار تن و مقدار تقاضای مس معادل ۲۷,۰۶۶ هزار تن در سال خواهد بود؛ در نتیجه ۴۶۷هزار تن مازاد عرضه وجود خواهد داشت. بر خلاف نظر‌‌آی.سی.اس.جی. بر اساس تحلیل یک موسسه معتبر بین المللی در حوزه تحلیل کامودیتی در لندن، در سال ۲۰۲۴به میزان ۵۴تن مازاد تقاضا در بازار وجود خواهد داشت.

 برای انتهای سال ،۲۰۲۴قیمت مس توسط یک موسسه معتبر بین المللی در حوزه تحلیل کامودیتی در لندن ۹,۱۰۶دلار به ازای هرتن پیشبینی شده است. همچنین این مؤسسه قیمت مس را برای سال ۲۰۲۵برابر ۹,۶۱۰دلار به ازای هر تن، برای سال ۲۰۲۶ برابر ۱۰,۲۰۰دلار به ازای هر تن، برای سال ۲۰۲۷برابر ۱۱,۱۵۰دلار به ازای هر تن و برای سال ۲۰۲۸برابر ۱۲,۳۵۰دلار به ازای هرتن پیشبینی نموده است و معتقد است قیمت مس از زمان غالب شدن جریان خبری مازاد تقاضای مس ناشی از گذار به انرژی سبز افزایشی خواهد شد.
آدرس اینستاگرام سامانه سناماین

گذار به انرژی سبز

 فناوریهای متنوعی که در گذار به انرژی سبز نقش آفرین هستند نیازمند مصرف مواد معدنی متنوعی اند. برخی از فلزات مانند لیتیوم و کبالت فقط در باتری کاربرد دارند و سایر آنها مانند مس و کروم کاربردهای گسترده تری دارند. در این گزارش به صورت خاص به مس پرداخته شده است.

جدول فلزات پرکاربرد

 بر اساس ارزیابی وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا، حیاتی بودن فلزات بر اساس دو عامل میزان اهمیت آن در تأمین انرژی و ریسک تأمین آن سنجیده شده است .در خصوص فلز مس این ارزیابی بدین صورت است:
اهمیت در حوزه انرژی: مس در بسیاری از فناوریها مانند فُتوولتائیک ۵٫۵( ۵تن مس به ازای هر مگاوات،) انرژی بادی (۴٫۷
تن به ازای هر ۳مگاوات،) ذخیره انرژی ( ۹تا ۲۳۵کیلوگرم به ازای هر مگاوات بسته نوع باتری،) شبکه برق، خودروهای برقی ( ۴۰تا ۸۳کیلوگرم به ازای هر خودرو) کاربرد گسترده دارد.
ریسک: مس به علت تنوع در تأمین کنندگان در کوتاه مدت، ریسک عرضه کمی برای فلز مس وجود دارد.

بنابراین، در کوتاه مدت مس به دلیل ریسک پایین عرضه جزء عناصر حیاتی نمیباشد؛ اما در میان مدت (تا سال ۲۰۳۵ )مس جزء
عناصر تقریباً حیاتی دسته بندی شده است.

 

منابع : شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!