اهمیت و كاربرد زمین شناسی در اكتشاف و استخراج منابع معدنی

استخراج

انسان قسمت اصلی مواد مورد نیاز خود را از درون زمین استخراج می کند که از آن جمله است: فلزات، مصالح ساختمانی، نفت گاز و زغال سنگ. علم زمین شناسی، عامل مؤثری در پیدا کردن محل این منابع در نقاط مختلف زمین است.
با مطالعۀ انواع مختلف سنگ ها و ساخت های زمین شناسی و مطالعات چینه شناسی، همچنین با به کارگیری روش های پیجویی و اکتشاف میتوان در زمینۀ وجود منابع زیرزمینی به اطلاعات لازم دسترسی پیدا کرد؛ سپس درباره امکان استخراج و اقتصادی بودن فعالیت های معدن کاری ارزیابی نمود.

به طور خلاصه، کاربرد زمین شناسی در زمینه های اکتشاف و استخراج معادن، عبارت اند از:
الف ـ حفر تونل های زیرزمینی،
ب ـ تعیین جنس و استحکام سنگ های اطراف تونل های زیرزمینی،
ج ـ تعیین موقعیت گسل ها، درزه ها و شکستگی ها،
د بررسی احتمال ریزش سقف، بررسی لغزش سنگ ها و دیوارۀ تونل ها و پله های معادن روباز،
هـ ـ تعیین محدودۀ کانسارها و ذخایر معدنی،
و ـ جهت یابی لایه های مواد معدنی

بدیهی است بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی و دانش زمین شناسی، موفقیت در فعالیت های معدنکاری، چندان میسر نخواهد بود. زمین شناسان با در اختیار داشتن عکس های هوایی و فضایی که از طریق هواپیما یا ماهواره ها گرفته میشوند، بررسی های ژئوفیزیکی را از هوا یا در سطح و زیرزمین آغاز میکنند؛ همچنین با نمونه برداری و مطالعات ژئوشیمیایی و سنگ شناسی و از همه مهم تر، با بررسی های محلی زمین شناسی صحرایی، منابع معدنی را شناسایی میکنند، پس نقشه های زمین شناسی را تهیه می کنند و بدین وسیله، در فعالیت های اکتشافی و تعیین ذخیرۀ کانسار، نقش بسیار مهمی ایفا میکنند، بنابراین مطالعات زمین شناسی پایه و اساس کارهای مربوط به استخراج معادن به شمار میرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!