ثبت معدن و محدوده

ثبت معدن و محدوده

مراحل ثبت نام و ثبت محدوده در سامانه کاداستر معادن به شرح ذیل می باشد:

۱ – براي ثبت محدوده معدنی متقاضی می بایست با مراجعه به سامانه کاداستر معادن  نسبت به آزاد و قابل ثبت بودن محدوده اطمینان حاصل نماید ( درصورتی که مختصات منطقه مورد نظر را به صورت درجه دقیقه و ثانیه و با مبناي مسطحاتی WGS84 داشته باشید می توانید بصورت دقیق وضعیت محدوده مورد نظر را بررسی نمائید)
۲ -درصورت آزاد بودن محدوده متقاضی بایستی در سامانه مزبور ثبت نام نموده و علاوه بر مدارك هویتی، نسبت به درج مدارك صلاحیت فنی و مالی در سامانه اقدام نماید (مدارك هویتی براي اشخاص حقیقی شامل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت و براي اشخاص حقوقی شامل اساسنامه که بایستی فعالیت معدنی در شرح فعالیتهاي آن قید شده باشد و آگهی تاسیس و آگهی تغییرات به همراه روزنامه هاي مربوطه خواهد بود)
۳ -متقاضی پس از ثبت نام بایستی به سازمان نظام مهندسی معدن مراجعه نموده و نسبت به دریافت گواهینامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی اقدام نمایند (جهت آگاهی از شرایط احراز صلاحیت فنی و مالی به سازمان نظام مهندسی معدن مراجعه نمائید).
۴ -پس از دریافت گواهینامه، براي اشخاص حقیقی با در دست داشتن اصل مدارك هویتی و گواهینامه فوق الذکر و براي اشخاص حقوقی مدیرعامل یا نماینده وي به همراه معرفی نامه با در دست داشتن اصل مدارك هویتی جهت تشخیص هویت به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه نموده و مدارك اصل با مندرجات سامانه کاداستر معادنمطابقت داده شده و درصورت عدم وجود مغایرت تایید هویت صورت می پذیرد.
۵ -پس از تایید هویت، متقاضی می تواند راساً در سامانه فوق نسبت به ثبت محدوده معدنی اقدام نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!