فازهای مختلف عملیات معدن كاری

معدن کاری

مقصود از اصطلاح عام معدن کاری طیف گستردهای از عملیاتی است که مراحل اکتشاف، استخراج، فراوری پس از استخراج را دربر میگیرد و میتوان آن را به سه فاز اصلی تقسیم کرد:

مراحل مختلف اکتشافات

این فاز شامل مراحل زیر است:
الف) مرحلۀ مطالعاتی زمین شناسی
ب) مرحله شناسایی
ج) مرحله پی جویی
د) مرحله اکتشاف عمومی
هـ) مرحله اکتشاف تفصیلی

مراحل «ب، ج، د و هـ» از این فاز تحت عنوان کلی اکتشاف نامیده میشود. در حین استخراج نیز همچنان اکتشاف ادامه دارد، این مرحله را به
نام اکتشاف حین استخراج
می نامند که باید آن را جزو مرحله استخراج در نظر گرفت.
در مراحل مختلف اکتشافات، عملیات اکتشافی به شرحی که در ادامه خواهد آمد انجام میگیرد ولی بسته به مورد، مقیاس کار در مراحل مختلف، متفاوت است.

فاز استخراج

این فاز مراحل زیر را دربر دارد:

الف) مرحله طراحی

ب) مرحله مطالعات امکان سنجی

ج) مرحله گشایش، تجهیز و آماده سازی

د) مرحله استخراج

هـ) مرحله فرآوری

فاز پس از استخراج

این فاز مراحل زیر را شامل می شود:
الف) مرحله بستن معدن
ب) مرحله بازسازی معدن 
ارتباط مراحل اکتشاف با سایر فعالیت ها در جدول نشان داده شده است.

باید توجه داشت که نمودار جدول نشانگر وضعیت کلی ارتباط مراحل مختلف معدن کاری است و ممکن است برحسب مورد چندین مرحله به طور همزمان انجام گیرد.

در حالت کلی برای کم کردن زمان و هزینه عملیات معدن کاری، کانسار به بخش های مختلف تقسیم می شود و در هر یک از آنها مراحل یادشده پشت سر هم انجام میگیرد. پس از شروع تولید اولین بخش کانسار، در دیگر بخش های آن فعالیت های توسعه ای به صورت اکتشاف، تجهیز و آماده سازی متمرکز میشود و امکان دارد که در بخش های مختلف کانسار فعالیت های اکتشاف، تجهیز، آماده سازی و تولید به طور همزمان انجام گیرد. همچنین ممکن است در قسمت های کم عمق کانسار که اکتشاف آن به پایان رسیده است، عملیات استخراجی آغاز شود و درعین حال در بخش های عمیق تر آن اکتشاف ادامه یابد.

مراحل معدن کاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!