خاک چینی

1مطلب موجود می باشد.
کائولن
مواد و محصولات

کائولن


کائولن از نظر صنعتی به رس هایی که دارای مقدار قابل توجهی کائولینیت باشند اطلاق می گردد

error: Content is protected !!