پیکور

1مطلب موجود می باشد.
پیکور
ماشین آلات و تجهیزات

پیکور؛ کاربردها و انواع آن


پیکور یک ابزار تخریب است. پیکور یک نام و نشان کلی برای تمامی ابزارهای ریز و درشتی هستند که به منظور تخریب بتن، سنگ و آسفالت استفاده می‌شوند.

error: Content is protected !!