کاربرد بوکسیت

1مطلب موجود می باشد.
بوکسیت
مواد و محصولات

بوکسیت چیست و چه کاربردی دارد؟


بوکسیت یک سنگ رسوبی است که مقادیر نسبتاً بالایی آلومینیوم دارد. این سنگ مهم‌ترین منبع آلومینیوم است.

error: Content is protected !!