انواع حفریات معدنی

حفریات

حفریات معدنی به انواع زیر تقسیم می شود:

چاه معدنی

چاه، کار معدنی استوانه ای یا منشوری شکلی است که از سطح زمین به طرف پایین حفر می شود. چاه عموماً به حالت قائم است؛ ولی در بعضی موارد ممکن است به طور مایل حفر شود.

تونل

تونل، کار معدنی افقی است که در داخل سنگ ها حفر می شود. در اصطلاح راه سازی، تونل به کار زیرزمینی ای گفته می شود که از هر دو طرف به بیرون ارتباط دارد، ولی در اصطلاح معدن کاری، آن را برای تونل هایی که از هر دو سویه به هوای آزاد ارتباط ندارند نیز به کار می برند.

تونل اصلی یا تونل مادر

تونل اصلی یا مادر تونلی است که به وسیله آن به ماده معدنی دسترسی پیدا می کنند. مقطع این تونل بزرگتر از سایر تونل هاست و با توجه به آنکه مدت بهره برداری از آن زیاد است، وسایل نگهداری آن از مصالح با دوام تری انتخاب می شود. باربری اصلی معدن نیز به وسیله این تونل ها انجام می گیرد.

تونل امتدادی یا موازی لایه

این تونل ها در داخل سنگ و به موازات امتداد لایه یا رگه ماده معدنی حفر می شود.

تونل دنباله رو یا دنبال لایه

این تونل در داخل لایه با رگه و به موازات امتداد آن حفر می شود.

میان بر یا رکوب

این کار معدنی عبارت از حفره زیرزمینی است که در جهت عمود بر امتداد لایه حفر می شود. میان بر معمولاًً با سطح زمین ارتباط ندارد.

در حالتی که تونل عمود بر امتداد لایه و از بیرون حفر شده باشد، به نام تونل عمود بر لایه خوانده می شود.

بالارو یا دویل 

دویل عبارت از زیرزمینی قائم یا مایل است که از زیر زمین به طرف بالا حفر می شود، دویل،معمولاً در داخل ماده معدنی حفر می شود، برای تهویه،حمل و نقل افراد و وسایل و احداث کارگاه استخراج مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی که از دویل، هم به منظور حمل مواد و هم عبور افراد استفاده می شود، مقطع آن را به دو قسمت برای یک منظور استفاده می کنند.

پایین رو یا دساندری

این معدنی شبیه دویل است،منتها حفر آن را بالا به پایین انجام می گیرد.

کارگاه استخراج 

کارگاه استخراج محلی است که ماده معدنی از آن استخراج می شود. بعد از اینکه ماده معدنی به تعدادی قطعه تقسیم شد، تونل های دنباله رو موجود در بالا و پایین را به وسیله دویل به یکدیگر وصل می کنند و بدین ترتیب، کارگاه استخراج را آماده می سازند، بعد از آماده سازی کارگاه استخراج، ماده معدنی را استخراج کرده و محل خالی شده را ابتدا به وسیله قطعات خرده سنگ پر می کنند.

حفریات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!