روش های ساخت قطعات فلزی

فلزی

قطعات فلزی به روش های مختلفی ساخته می شوند که عبارت اند: از ریخته گری، ماشین کاری، آهنگری، ورق کاری، نوردکاری، فشارکاری، جوشکاری و متالورژی پودر.

ماشین کاری

در این روش قطعاتي از فلز به شکل هاي ساده اي مثل میلگرد یا صفحات فلزي و … با روش هاي متفاوتي براده برداري مي شوند و به شکل دقیق قطعه در مي آیند.

آهنگری (پتک کاری)

در این روش معمولاًً قطعات استوانه اي یا مکعب مستطیل از فلز به نام لقمه را تا دماي بالایي گرم مي کنند و سپس با قرار دادن قطعۀ گداخته شده بر روي سندان و وارد کردن ضربات چکش یا پتک، آن را به شکل مورد نظر شکل مي دهند.

نوردکاری

تغییر شکل فلزات بر اثر عبور از بین دو استوانه فلزي (غلتک ) دوار را نوردکاري گویند. در این روش شمش هاي تولید شده بر اثر عبور از بین غلتک هاي نوردي مختلف بدون آنکه ذوب شوند به شکل مورد نظر تبدیل مي شوند مانند ورق و میلگرد آجدار و … عملیات نورد ممکن است به صورت گرم یا سرد انجام شود.

فشارکاری (اکستروژن)

فرایندي است که به وسیلۀ آن سطح مقطع بلوکي از فلز بر اثر اعمال فشار کاهش مي یابد. 

مثال: براي تولید میلگرد بدون آج، شمش گرم از قالبي با سطح مقطع میلگرد با اعمال نیروي فشاري بسیار زیاد خارج ميشود.

جوشکاری

در روش جوشکاري با استفاده از جریان الکتریسیته یا حرارت، لبه هاي دو فلز اصلي و فلز پرکننده را، که معمولاً از همان جنس است، ذوب و به این طریق دو قطعه را به هم متصل مي کنند.

متالورژی پودر

در این روش پودر فلزات و آلیاژها تهیه ميگردد و با نسبت هاي مناسب مخلوط و در داخل قالبي ریخته مي شوند، سپس با اعمال فشار پودر در داخل قالب فشرده مي شود و پس از خروج قطعۀ فشرده شده از قالب، آن را در کوره حرارت مي دهند و بدون آنکه در قطعه ذوب صورت گیرد ذرات پودر به هم اتصال مي یابند و قطعه شکل می گیرد.

فلزی

ورق کاری

به مجموعه عملیاتي مانند برشکاري، خم کاري، فرآیندهاي اتصال و مونتاژ ورق ها اطلاق مي شود که به منظور فرم دادن آنها انجام مي گیرد، مانند کابینت فلزي، کانال کولر، مخازن و … .

ریخته گری

ریخته گري یکي از روش هاي تولید قطعات فلزي است که شامل تهیۀ مذاب از فلز مورد نظر و ریختن آن در محفظه اي به نام قالب است، به گونه اي که پس از انجماد مذاب، شکل، اندازه و خواص مورد نظر تأمین شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!